Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-12-02 09:43:33

Nr postępowania: ZP/287/055/R/20

Status postępowania:
AKTYWNY

remont boisk na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 12

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-12-02 09:35:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1, 2, 2a, 4, 5
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-02 09:37:34
załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-02 09:38:19
Załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-02 09:38:55
załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt Budowlany
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-02 09:39:35
załącznik nr 8 do SIWZ - STWIORB
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-02 09:42:23
edytowalna wersja załączników nr 1, 2, 2a, 4, 5 do SIWZ.
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-09 14:34:06
zmiana treści SIWZ z 09.12.
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-11 14:30:16
odpowiedzi na pytania 11.12. + zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-12-11 14:31:01
Załącznik do pisma z 11.12.: rysunek R.6. rewizja 1 „Przekroje przez nawierzchnię boiska do koszykówki”.
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG