Postępowanie z dnia: 2010-08-06 13:31:52

Nr postępowania: CZRZ: ZP/387/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie systemu odprowadzenia wód gruntowych ze skarpy na zapleczu Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Gdańskiej przy ul. Do Studzienki 61

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-08-06 13:26:14
2 specyfikacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:26:56
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:27:05
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:27:29
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:27:42
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:28:05
7 zał I 5 wykaz osoby
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:28:16
8 zał I 4 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:28:33
9 zał. II Projekt techniczny wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:28:41
10 zał. II rys nr 1 plan sytuacyjny
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:28:49
11 zał. II rys nr 2 Plan sytuacyjny odwodnienia
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:28:58
12 zał. II rys nr 3 schemat odwodnienia skarpy przekrój 1-1
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:29:06
13 zał. II rys nr 4 schemat odwodnienia skarpy przekrój 2-2
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:29:16
14 rys nr 5 schemat odwodnienia skarpy przekrój 3-3
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:29:24
15 zał. III Przedmiar robót - str. tytułowa
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:29:32
16 zał. III Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-06 13:29:40
17 zał. IV STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-19 08:37:58
modyfikacja treści specyfikacji.1
pobierz
Specyfikacja: 2010-08-19 08:38:10
poprawiony 6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz