Postępowanie z dnia: 2010-12-15 13:50:15

Nr postępowania: ZP/543/055/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego dla jednostek organizacyjnych Politrechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-12-15 13:45:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-15 13:45:36
Załącznik nr 4. Część I
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-15 13:47:07
Załącznik nr 4. Część II
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-15 13:47:31
Załącznik nr 4. Część III
pobierz
Specyfikacja: 2010-12-15 13:49:34
Załącznik nr 4. Część I, II, III. Forma edytowalna.
pobierz