Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-04-07 15:23:08

Nr postępowania: ZP/ 121/055/U/2011

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:projektów budowlano-wykonawczych wraz z dokumentacją uzupełniającą węzłów ciepłowniczych dla czterech obiektów Politechniki Gdańskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-04-07 15:20:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:20:43
Załącznik nr 1
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:21:34
Zał. nr 2 do SIWZ - ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:21:59
Załącznik nr 3 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:22:12
Załącznik nr 4 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:22:21
Załącznik nr 5 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:22:31
Załącznik nr 6 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2011-04-07 15:22:45
RYSUNKI 1,2,3,4
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG