Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-05-11 12:53:56

Nr postępowania: ZP/168/035/R/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w 7 abonenckich stacjach transformatorowo-rozdzielczych Politechniki Gdańskiej do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i zasady TPA wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-05-11 12:51:10
SIWZ z załacznikami od 1 do 8
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-11 12:51:59
Załącznik nr 9 do SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-11 12:52:21
Spis inwentaryzacyjny do celów projektowych posiadanych układów pomiarowo-rozliczeniowych
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-11 12:52:41
Pismo Energa-Operator w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać układy pomiarowe energii elektrycznej
pobierz
Specyfikacja: 2011-05-11 12:52:48
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca na terenie Energi-Operator S.A
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG