Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2011-07-27 13:13:46

Nr postępowania: ZP/264/055/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa świeżych warzyw i owoców, dla Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej w okresie od października do grudnia 2011.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-07-27 13:07:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:08:24
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:08:43
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:09:14
Formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:09:41
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:10:13
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:10:29
Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:10:54
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:11:35
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2011-07-27 13:12:02
Wzór umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG