Postępowanie z dnia: 2011-08-09 13:31:28

Nr postępowania: ZP 296/019/RB/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną, wykonanie remontu ? wymianę parkietu w sali wykładowej 252 Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w Gmachu Głównym Politechniki.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-08-09 13:25:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:26:03
Zał.nr I/1
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:26:59
Zał. nr I/2
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:27:16
Zał. nr I/3
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:27:30
Zał. nr I/4
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:27:47
Zał. nr I/5
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:29:11
Zał. nr I/6
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:29:54
Zał. nr II
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:30:50
Zał. nr III
pobierz
Specyfikacja: 2011-08-09 13:31:16
Zał. nr IV
pobierz