Postępowanie z dnia: 2011-12-08 15:10:09

Nr postępowania: ZP 473/019/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych wraz z transportem dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby Projektu Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna ? studia międzywydziałowe.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2011-12-08 15:09:19
Załącznik nr 5.1 do SIWZ - wzór umowy 5.1
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-08 15:09:56
Załącznik nr 5.2 do SIWZ - wzór umowy 5.2
pobierz
Specyfikacja: 2011-12-08 15:17:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz