Postępowanie z dnia: 2012-01-04 14:56:08

Nr postępowania: CRZP/01/009/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Organizacja spotkania roboczego członków Konsorcjum w ramach projektu Inżynieria Internetu Przyszłości realizowanego na podstawie Umowy nr POIG.01.01.02-00-045/09-02

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-01-04 15:00:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz