Postępowanie z dnia: 2012-02-17 14:35:07

Nr postępowania: ZP/12/050/R/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont kapitalny i modernizacja trzech sal audytoryjnych - nr EM 104, nr EM 204, nr EM 304 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Jana Sobieskiego 7

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-02-22 11:58:26
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 11:59:16
zał I/1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 11:59:39
zał I/2 oświadczenie art. 22 ust. 1
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:00:11
zał I/3 oświadczenie art. 24 ust. 1
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:00:46
zał I/4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:01:17
zał I/5 ośw. o posiadaniu wymaganych upr bud
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:01:44
zał I/6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:02:14
zał I/7 oświadczenie rejestracyjne
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:02:53
zał. II - Projekt budowlano wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:03:23
zał. III - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2012-02-22 12:04:11
zał. IV - Przedmiary robót
pobierz