Postępowanie z dnia: 2012-03-08 14:51:30

Nr postępowania: ZP 75/019/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów reklamowych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, na potrzeby Projektu Za rękę z Einsteinem ? edycja

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-03-08 14:51:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2012-03-12 15:01:44
Zmiana treści SIWZ
pobierz