Postępowanie z dnia: 2012-07-04 08:17:47

Nr postępowania: ZP-243/022/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa sieciowych licencji (floating license) na oprogramowanie "Intel Cluster Studio XE"

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-07-04 08:15:46
Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-04 08:16:09
formularz ofertowy - zał. 1
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-04 08:16:30
wzór oświadczenia zał. 2
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-04 08:16:45
wzór oświadczenia zał. 3
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-04 08:17:04
formularz rzeczowo-cenowy - załącznik nr 4 do SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2012-07-10 09:02:58
wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
pobierz