Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-07-04 12:09:52

Nr postępowania: ZP/251/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa i wdrożenie systemu zarządzania, udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych do Biblioteki w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-07-04 12:09:19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-11 14:44:07
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG