Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-10-18 15:22:16

Nr postępowania: ZP/388/055/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa wyrobów włókienniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-10-18 15:05:29
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:06:09
Załacznik nr 1 formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:10:12
Załącznik 2 Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:11:07
Zaąłcznik 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:11:37
Załącznik 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:13:49
Załącznik 5 wykaz jednostek organizacyjnych PG
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:14:39
Załącznik 6 wykaz osob upoważnionych do składania zamówień
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:15:56
Załącznik 7 wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:16:36
Załącznik 8 pełnomocnictwo
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:18:09
Załącznik 9 wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do bezpośredniego nadzoru nad realizacją zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:19:22
Załącznik 10 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:19:51
Załącznik 11 protokół odbioru
pobierz
Specyfikacja: 2012-10-18 15:21:11
Załącznik 11 wykaz wyrobów z podziałem na jednostki organizacyjne PG
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG