Postępowanie z dnia: 2012-11-20 14:44:40

Nr postępowania: ZP/434/055/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi poligraficzne dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-11-23 09:32:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2012-12-17 10:22:19
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:33:04
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:34:02
Formularz rzeczowo-cenowy - część I
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:34:39
Formularz rzeczowo-cenowy - część II
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:36:12
Formularz rzeczowo-cenowy - część III
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:37:23
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:37:56
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:39:07
Wykaz wykonanych usług
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:40:28
Wzór umowy - część I
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:41:08
Wzór umowy - część II
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:41:35
Wzór umowy - część III
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:42:35
Wymagania techniczne i jakościowe
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:43:24
Lista Projektów współfinansowanych z UE
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 09:44:11
Lista Projektów współfinansowanych z UE
pobierz