Postępowanie z dnia: 2012-11-20 15:17:54

Nr postępowania: ZP 432/019/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządów do badania właściwości fizycznych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-11-20 15:16:51
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2012-11-23 13:56:24
Zmiana treści SIWZ
pobierz