Postępowanie z dnia: 2013-03-11 12:08:32

Nr postępowania: ZP 88/019/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów reklamowych i promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz na potrzeby projektu Kształcenie zamawiane na kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, realizowanego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-03-11 12:01:15
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-11 12:07:53
Załącznik nr 5/1 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-11 12:08:13
Załącznik nr 5/2 - wzór umowy
pobierz