Postępowanie z dnia: 2013-03-22 11:16:46

Nr postępowania: ZP/99/051/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja, adaptacja i przebudowa na sale seminaryjne pomieszczeń nr 112, 114 i 119, powstałych po bibliotece i czytelni w budynku Chemii A Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. G. Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-03-26 09:47:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-26 09:48:03
Załączniki od nr I/1 do nr I/8 do specyfikacji
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-26 09:48:25
załącznik nr II do specyfikacji - PROJEKT BUDOWLANY
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-26 09:48:50
załącznik nr III do specyfikacji - PROJEKT WYKONAWCZY
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-26 09:49:56
załącznik nr IV do specyfikacji - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-26 09:50:26
załącznik nr V do specyfikacji - PRZEDMIARY ROBÓT
pobierz
Specyfikacja: 2013-04-25 08:24:47
zmiana SIWZ nr 1
pobierz