Postępowanie z dnia: 2013-04-26 13:26:48

Nr postępowania: ZP/175/051/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa pieców do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-04-26 13:26:35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-05-07 09:07:24
Informacja o zmianie treści SIWZ
pobierz