Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2013-07-09 09:11:45

Nr postępowania: ZP/269/055/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu RTV i AGD do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-07-09 08:57:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-15 12:58:36
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 08:57:30
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 08:58:43
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-15 12:59:39
Formularz rzeczowo-cenowy_ZMODYFIKOWANY_wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 08:59:27
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:00:36
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:00:59
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:01:13
Wykaz dostaw
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:01:33
Wykaz jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:02:09
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:02:54
Protokół zdawczo-odbiorczy
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:03:34
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-09 09:03:48
Wzór Umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG