Postępowanie z dnia: 2013-07-22 14:18:56

Nr postępowania: CRZP: ZP/290/055/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy gmachu Wydziału Mechanicznego w Gdańsku

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-07-22 14:19:19
specyfikacja wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-22 14:19:33
zał. II dokumentacja projektowa
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-24 10:09:12
uzupełnienie.remont sieci kanalizacyjnej przy gmachu WM
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-24 10:09:34
8 rys nr 2 profil sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy.poprawiony
pobierz
Modyfikacja: 2013-07-24 10:10:13
9 rys nr 3 profil przyłączy kanalizacji sanitarnej.poprawiony
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-22 14:19:42
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2013-07-22 14:19:51
zał. IV przedmiar robót
pobierz