Postępowanie z dnia: 2013-09-10 13:34:52

Nr postępowania: ZP/359/019/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług restauracyjnych dla Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na potrzeby Projektu Centrum Zastosowań Matematyki podczas warsztatów Matematyka dla przemysłu i gospodarki

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-09-10 13:40:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-10 13:40:22
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz