Postępowanie z dnia: 2013-09-17 11:57:43

Nr postępowania: ZP/366/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi szkolnictwa wyższego polegające na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki oraz przygotowaniu programu i materiałów dydaktycznych dla studentów Politechniki Gdańskiej w semestrze zimowym 2013/2014.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-09-17 11:48:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:48:57
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:49:12
Zakres materiału
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:49:26
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:49:40
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:50:11
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:50:56
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:51:11
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:51:51
Wykaz osób wykonujących zamówienie
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:52:20
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:52:47
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:53:07
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:53:37
Pełnomocnictwo - wzór
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:56:51
Zaświadczenie o ilości semestrów
pobierz
Specyfikacja: 2013-09-17 11:57:17
Oświadczenie o posiadaniu wiedzy
pobierz