Postępowanie z dnia: 2013-12-20 19:50:20

Nr postępowania: ZP/517/004/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Adaptacja terenu pod posadowienie kontenerów magazynowych 40 ft. na parkingu przy ul. Traugutta na działce nr 229.

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-12-20 19:51:23
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-20 19:53:50
umowa wzór załacznik nr 5 do specyfikacji
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-20 19:56:02
zał. II dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-20 19:57:31
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2013-12-20 19:58:24
zał. IV Przedmiar robót
pobierz