Postępowanie z dnia: 2014-03-17 15:50:00

Nr postępowania: ZP/112/018/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usługi restauracyjnej w ramach międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-03-17 15:50:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-03-18 07:39:54
Załączniki
pobierz