Postępowanie z dnia: 2007-04-25 13:08:30

Nr postępowania: ZP/092/022/D/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę routerów 10-Gigabit Ethernet

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2007-04-26 08:48:23 pobierz
Specyfikacja: 2007-04-26 08:50:28
Załącznik do specyfikacji nr 1 - wymagania techniczne dla routera 10 Gigabit Ethernet
pobierz
Specyfikacja: 2007-04-26 08:51:00
Załącznik do specyfikacji nr 2 - wzór oferty z formularzem rzeczowo-cenowym
pobierz
Specyfikacja: 2007-04-26 08:51:33
Załącznik do specyfikacji nr 3 - wzór oświadczenia
pobierz
Specyfikacja: 2007-04-26 08:52:07
Załącznik do specyfikacji nr 4 - projekt umowy
pobierz
Specyfikacja: 2007-04-26 08:52:36
Załącznik do specyfikacji nr 5 - formularz wykazu zrealizowanych dostaw
pobierz