Postępowanie z dnia: 2014-06-16 13:23:39

Nr postępowania: ZP/255/002/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont pomieszczeń w budynku HYDROTECHNIKI na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-06-16 13:14:46
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:16:14
Załącznik nr 8A do SIWZ - Przedmiar robót - pomieszczenia 203, 209 i 213
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:17:11
Załącznik nr 8B do SIWZ - Przedmiar robót - pomieszczenia 403, 404, 405, 408, 409, 410, 412, 414 i 415
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:18:04
Załącznik nr 8C do SIWZ - Przedmiar robót - Sala P1 i 413
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:19:24
Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:20:43
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznych + rysunki
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:22:01
Załącznik nr 11A do SIWZ - Wytyczne do wykonania instalacji teleinformatycznych
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 13:23:14
Załącznik nr 11B do SIWZ - Wytyczne do wykonania instalacji teleinformatycznych - rysunki
pobierz