Postępowanie z dnia: 2014-07-01 09:27:39

Nr postępowania: CRZP: ZP/266/035/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie sieci i przyłączy cieplnych do bydynków Laboratorium Maszynowego, Hydromechaniki, Chemii D, Elektrotechniki i Automatyki

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-07-01 09:28:01
siwz.przyłącza cieplne
pobierz
Specyfikacja: 2014-07-01 09:28:12
wzór umowy.załącznik nr 6 do specyfikacji.przyłącza cieplne
pobierz
Specyfikacja: 2014-07-01 09:28:25
zał. II Dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2014-07-01 09:28:42
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2014-07-01 09:28:51
zał. IV Przedmiar robót
pobierz