Postępowanie z dnia: 2014-07-18 14:41:00

Nr postępowania: ZP/290/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wyposażenia pracowni modelowania informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach projektu Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Organizacyjny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-07-18 14:44:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz