Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2014-11-19 10:01:43

Nr postępowania: ZP/441/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa komputerów w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-11-21 09:12:24
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2014-11-21 15:06:56
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2014-11-21 09:17:27
załączniki - wersja edytowalna
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG