Postępowanie z dnia: 2007-07-25 13:46:46

Nr postępowania: ZP/178/002/D/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, materiałów i sprzętu na potrzeby Środowiskowego Laboratorium Biotechnologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2007-07-25 13:46:27 pobierz
Modyfikacja: 2007-07-26 13:10:06 pobierz
Modyfikacja: 2007-07-31 08:01:16 pobierz
Modyfikacja: 2007-07-31 13:49:46 pobierz