Postępowanie z dnia: 2015-03-04 13:39:35

Nr postępowania: ZP/51/055/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-09 09:05:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2015-03-09 09:24:01
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Modyfikacja: 2015-03-09 09:24:18
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz projektów
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-01 10:16:39
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2015-04-01 10:52:32
zmieniony formularz rzeczowo-cenowy
pobierz