Postępowanie z dnia: 2015-03-26 14:59:03

Nr postępowania: CRZP/91/009/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie remontu Audytorium NE 1/L/P w budynku WETI B Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-26 14:40:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:47:20
Załącznik nr I do SIWZ - Projekt techniczny - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:48:11
Załącznik II do SIWZ - Projekt techniczny branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:49:37
Załącznik III do SIWZ - Przedmiar - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:50:14
Załącznik IVdo SIWZ - Przedmiar - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:50:59
Załącznik Vdo SIWZ - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:52:25
Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:53:13
Załącznik 3 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:54:23
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:55:00
Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:55:32
Załącznik 6 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:56:07
Załącznik 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:56:57
Załącznik 8 do SIWZ - wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-26 14:57:55
Załączniki do Projektu technicznego
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-27 11:00:46
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz