Postępowanie z dnia: 2015-03-31 11:47:54

Nr postępowania: CRZP/95/009/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie robót budowlano-remontowych pomieszczeń sanitarnych w całym pionie w części wschodniej budynku WETI A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz pomieszczeniach gospodarczych nr 19, 12, 117, 219, 321, 417, 517, 619, 719.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-31 11:27:09
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:28:11
Załącznik 1 do SIWZ - druk oferty
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:28:52
Załącznik 2 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:29:27
Załącznik 3 do siwz - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:30:02
Załącznik 4 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:30:50
Załącznik 5 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:32:02
Załącznik 6 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:32:36
Załącznik 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:33:03
Załącznik 8 do SIWZ - wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:34:57
Załącznik I do SIWZ - Projekt techniczny branża dudowlana, elektryczna, sanitarna, instalacji c.o., wod-kan.
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:36:00
Załącznik II do SIWZ - Przedmiar robót - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:41:32
Załącznik III do SIWZ - Przedmiar robót - branża sanitarna
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:42:22
Załącznik IV do SIWZ - Przedmiar robót - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:43:20
Załącznik V do SIWZ - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:44:42
Załącznik VI do SIWZ - rysunki do Projektu technicznego
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-31 11:46:36
Załącznik VI I do SIWZ - Karta materiałowa - wzór
pobierz