Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2015-04-30 12:16:15

Nr postępowania: ZP/141/055/U/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie uslug gastronomicznych na potrzeby XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-04-30 12:16:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:17:24
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:19:11
Załącznik nr 2A - Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:19:32
Załącznik nr 2B - Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:20:00
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:20:22
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:20:39
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:21:08
Załącznik nr 6A - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:21:27
Załącznik nr 6B - Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:22:19
Załącznik 7A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:22:40
Załącznik 7B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-30 12:23:52
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz głównych usług
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG