Postępowanie z dnia: 2015-10-06 11:18:56

Nr postępowania: ZP 333/019/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę pieca laboratoryjnego dla Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-10-06 10:46:45
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2015-10-06 11:18:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz