Postępowanie z dnia: 2015-12-07 09:56:33

Nr postępowania: CRZP: 351/055/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej w miejscowości Czarlinie

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-12-07 09:56:49
siwz.siec wod-kan w OW Czarlina
pobierz
Specyfikacja: 2015-12-07 09:57:21
zał. nr 6 do specyfikacji wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2015-12-07 09:57:33
zał. II Dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2015-12-07 09:57:43
zał. III STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2015-12-07 09:57:59
zał. IV Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2015-12-10 09:45:10
załączniki 1-5,7.siec wod-kan w OW Czarlina
pobierz