Postępowanie z dnia: 2016-04-15 09:11:58

Nr postępowania: ZP/115/055/D/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-04-20 10:08:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
pobierz
Modyfikacja: 2016-05-25 14:46:30
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2016-05-31 16:06:57
Zmiana treści SIWZ - załącznik nr do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Modyfikacja: 2016-05-31 16:08:03
Zmiana treści SIWZ 2
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-20 10:10:07
Formularze rzeczowo-cenowe załączniki 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E do SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2016-05-25 12:27:47
Formularze rzeczowo-cenowe załączniki 5 A, 5 B, 5 C, 5 D, 5 E do SIWZ - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-20 10:13:07
Wzór Umowy - załącznik 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-20 10:13:53
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik 8 do SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2016-05-11 08:50:15
Zmiana treści SIWZ pkt. II pisma
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-25 12:26:41
Wersja edytowalna załączników
pobierz
Modyfikacja: 2016-05-31 16:08:55
Wersja edytowalna załączników - zmiana załącznika nr 1 Formularz oferty
pobierz