Postępowanie z dnia: 2016-04-15 14:45:31

Nr postępowania: ZP/125/055/R/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja węzłów cieplnych w budynku nr 17 Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz w budynku nr 18 Chemii D Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-04-15 14:34:20
załącznik nr 8 - projekt budowlano-wykonawczy Chemia D
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:35:15
załącznik nr 9 - Projekt budowlano-wykonawczy WEiA
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:36:36
Załącznik nr 10 – STWIOR branża elektryczna i sanitarna Chemia D
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:36:52
Załącznik nr 11 – STWIOR branża elektryczna i sanitarna Elektrotechniki i Automatyki
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:37:49
Załącznik nr 12 – przedmiar robót Chemia D
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:38:20
Załącznik nr 13 – przedmiar robót Wydział Elektrotechniki i Automatyki
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:38:50
Załącznik nr 14 - decyzje
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:42:17
SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 7
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-15 14:44:39
załączniki nr 1, 6, 7 - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-05 08:25:21
wyjaśnienia + zmiana SIWZ z 5.05
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-05 08:25:55
aktualny załącznik nr 5 - wzór umowy (po zmianie z 5.05.)
pobierz