Postępowanie z dnia: 2016-06-29 13:48:52

Nr postępowania: ZP/185/055/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa wynajmu autokaru wraz z kierowcą na potrzeby Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-06-29 13:46:32
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:46:48
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:47:08
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:47:24
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:47:44
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:48:05
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:48:24
Załącznik nr 6 - Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-29 13:48:39
Edytowalna wersja załączników
pobierz