Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2016-07-08 10:46:46

Nr postępowania: ZP/191/022/RB/16

Status postępowania:
AKTYWNY

Zawarcie umowy ramowej na konserwację i modyfikację linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-07-08 10:42:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-08 10:42:48
Wzór umowy ramowej
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-08 10:43:08
Wzór umowy realizacyjnej
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-08 10:43:27
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-08 10:44:03
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-08 10:46:27
Wersja edytowalna załączników do SIWZ
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG