Postępowanie z dnia: 2017-03-15 13:50:26

Nr postępowania: ZP/37/055/D/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-03-15 13:47:46
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-03-15 13:48:51
Formularze rzeczowow-cenowe dla części I, II i III. Załączniki nr 3A-3C
pobierz
Specyfikacja: 2017-03-15 13:49:44
Załączniki do SIWZ_wersja_edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2017-03-21 11:54:58
Zmienione formularze rzeczowo-cenowe
pobierz