Postępowanie z dnia: 2017-03-28 10:08:16

Nr postępowania: ZP/50/055/D/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa i wdrożenie zestawu serwerów typu blade i urządzeń sieciowych wraz z licencjami na oprogramowanie systemowe na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-03-31 13:37:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1,2,4, 6-8
pobierz
Specyfikacja: 2017-03-31 13:38:34
Załącznik nr 3 - JEDZ w formacie ESPD
pobierz
Specyfikacja: 2017-03-31 13:41:01
Załącznik nr 5 - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-03-31 13:41:30
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz