Postępowanie z dnia: 2008-07-31 14:33:08

Nr postępowania: ZP/205/036/U/08

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na sukcesywną usługę odbioru i wywozu odpadów podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku z Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2008-07-31 14:32:49 pobierz