Postępowanie z dnia: 2017-06-06 14:06:27

Nr postępowania: ZP/94/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont łazienek - wymiana kabin natryskowych w Domu Studenckim nr 11 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. Chodkiewicza 15 w Gdańsku - Brzeźnie.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-06-06 14:02:54
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:03:15
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:03:48
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:04:40
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:05:14
Wykaz robót budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:05:27
Wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:05:40
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:05:59
STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-06 14:06:12
Przedmiar robót
pobierz