Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2017-09-06 11:49:27

Nr postępowania: ZP/002/057/2017

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zakup sprzętu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej do realizacji zadań w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-09-01 13:41:19
Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:41:46
Zał. nr 2 Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:42:06
Zał. nr 2 Formularz ofertowy wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:42:25
Zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:42:47
Zał. nr 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:43:04
Zał. nr 5 Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:43:30
Zał. nr 6 Formularz cenowy wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 13:44:03
Zał. nr 6 Formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-09-01 15:05:16
SIWZ zakup sprzętu komputerowego i innych akcesorów komputerowych na potrzeby CTWiT
pobierz
Opracowanie strony: © 2018 by CUI PG