Postępowanie z dnia: 2018-06-26 11:21:13

Nr postępowania: CRZP 129/002/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania do numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-06-26 11:09:38
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:10:54
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:12:20
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:12:53
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie dotyczące perzynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:13:27
Załącznik nr 4A do SIWZ wzór umowy do części A przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:14:14
Załącznik nr 4B do SIWZ wzór umowy do części B przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:14:48
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:17:58
Załącznik nr 6A do SIWZ Wzór opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w cz. A
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:19:08
Załącznik nr 6B do SIWZ Wzór opisu oferowanego przedmiotu zamówienia w części B
pobierz
Specyfikacja: 2018-06-26 11:19:38
Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji edytowalnej
pobierz