Postępowanie z dnia: 2018-09-27 13:32:24

Nr postępowania: ZP/198/022/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa modułów SFP, SFP+ i XFP do wyposażenia węzłów sieci światłowodowej TASK

Jednostka Prowadząca: Centrum Informatyczne TASK

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-09-27 13:30:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2018-10-04 08:04:18
Informacja o zmianie SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2018-10-05 09:53:30
Informacja o zmianie SIWZ_2
pobierz
Specyfikacja: 2018-09-27 13:31:10
Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-09-27 13:31:23
wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2018-09-27 13:31:42
wersja edytowalna załączników do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-05 11:39:43
Załącznik nr 5. Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz