Postępowanie z dnia: 2018-12-03 12:07:08

Nr postępowania: ZP/248/055/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywne świadczenie usług kurierskich dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-12-03 12:02:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-03 12:03:34
Załaczniki do SIWZ_wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2018-12-12 08:50:06
Informacja o zmianie SIWZ.
pobierz