Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-01-17 14:40:01

Nr postępowania: ZP/3/055/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego dla Politechniki Gdańskiej w 2019 r.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-01-17 14:37:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-17 14:37:31
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-17 14:37:49
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-17 14:38:12
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-17 14:38:28
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-17 14:38:43
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-01-17 14:38:56
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG